Thursday, 19 April 2012

TAJUK:BUAH-BUAHAN TEMPATAN

Rajah 1 :Buah-buahan Tempatan

1.1.  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  BAHASA MELAYU
Tarikh/ Hari:          20 April  2012/Jumaat                   
Masa  :                  8.00 -9.00 pagi                                                   
Mata Pelajaran:    Bahasa Melayu  Tahun 1 Berlian                                   
Bilangan Pelajar: 20 pelajar                                                                                                                                                                     
Tajuk        :           Buah-buahan Tempatan dan Buah-buahan Luar Negara         
Objektif    :           Membuat pengelasan buah-buahan mengikut kategori iaitu buah-buahan tempatan dan buah-buahan luar Negara.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat buah-buahan tempatan,merasai buah-buahan
Tempatan dan melihat buah-buahan dari luar Negara.

Konsep : Kategori  Buah-buahan 
i)              Buah-buahan Tempatan
ii)             Buah-buahan Luar Negara

Bahan :    i)        Kad gambar
                 ii)       Gambar-gambar buah-buahan di slaid power point.
iii)            Lembaran kerja
iv)            Manila kad
v)             Gunting
vi)           Gam
vii)          Warna Pensel
Nilai :   Kerjasama dan saling membantu
Kemahiran :  Menguasai isi kandungan
                       A.    Menguasai isi kandungan-
                               i) Menyatakan nama buah-buahan Tempatan
                               ii) Mengelaskan  buah-buahan Tempatan dan buah-buahan dari luar negera
                       B      Membina kemahiran saintifik, berfikir dan dan strategi berfikir
                                i) Mengklasifikasikan buah-buahan tempatan
                       C     Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
                               i).Melibatkan diri secara aktif dalam membuat pengelasan buah-buahan
                                   mengikut  kategori.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN -  PELAJARAN 1

Langkah/masa

Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
( 5 minit)

Fasa 1
Permulaan/ mencungkil idea
1.Menyatakan nama buah-buahan

2.Menyanyikan
lagu buah-buahan tempatan
bersama-sama


1. Guru memberi teka-teki berikut:
    Badan saya agak bujur,
    Isi saya coklat,
    Kulit saya kasar,
    Saya buah___________
2. Guru memberi ganjaran berbentuk pujian kepada murid yang berjaya menjawab teka teki
1.     Murid memberi
sepenuh perhatian.


2.  Murid cuba menjawab teka teki

Strategi / teknik:
Penyoalan seluruh kelas

Sikap saintifik:
Penglibatan aktif murid
Langkah 1
( 5 minit )

Fasa 2
Menstruktur / menstruktur semula idea
Menyatakan nama buah-buahan
1. Guru menunjukkan 3 sampul surat yang berisi kad gambar 3 jenis buah-buahan mengikut kategori
 2. Guru merangsang murid dengan mengalukan 3 orang murid datang ke hadapan untuk membuka sampul surat tersebut
3. Guru mengaitkan gambar tersebut dengan tajuk yang akan diajar  “Jenis-jenis buah-buahan”
1.  Murid memberi respon  dan 3 orang tampil ke hadapan untuk membuka sampul surat tersebut dan menunjukkan gambar tersebut kepada murid lain.
2. Murid menyebutkan nama buah-buahan yang terdapat dalam gambar
  3. Murid dapat gambaran awal tentang tajuk yang akan dipelajari
  Strategi / Teknik:
  Inkuiri penemuan
  Penyoalan secara                        
  kelas
  Sikap saintifik :      
  Penglibatan aktif


  Sumber pengajaran:
  Sampul surat
  Kad gambar 3 jenis
  buah-buahan                
Langkah 2
( 10 minit )

Fasa 2
Menstruktur / menstruktur semula idea
Menyatakan nama buah-buahan
1. Guru menayangkan slaid powerpoint gambar jenis-jenis buah-buahan mengikut kategori
1.  Murid memberi sepenuh perhatian
2.   Murid menyebutkan nama-nama buah-buah yang terdapat dalam slaid PP
3.    Murid menggunakan slaid powerpoint dengan bimbingan guru
  Strategi / teknik :
· Penyoalan seluruh kelas
·  Penggunaan media teknologi
 

    Sikap saintifik:
    Penglibatan aktif

    Sumber pengajaran :
    Slaid Power Point


Langkah 4
( 20 minit )

Fasa 3
Aplikasi  ideaMembuat pengelasan jenis-jenis buah-buahan


1. Guru mengedarkan lembaran kerja   kepada murid

2. Guru memberikan penerangan tentang aktiviti


1.   Murid mendengar dengan penuh perhatian arahan dari guru

 2.  Murid mewarnakan gambar jenis-jenis buah-buahan
 3.  Menggunting dan menampalkan gambar buah-buahan  mengikut kategori yang betul iaitu buah-buahan tempatan 


Strategi / teknik:
-Pengayaan

Aktiviti kelas secara individu

Sumber pengajaran :
Lembaran kerja,warna pensel, gunting, gam

Sikap saintifik : penglibatan aktif
Berhati-hati dalam aktiviti menggunting

Langkah 5
( 10 minit )

Refleksi


Fasa 4
Membuat kesimpulan

Membuat kesimpulan Mengklasifikasi
kan buah-buahan
1. Kuiz pendek antara kumpulan
2. Guru memberikan ganjaran         berbentuk pujian kepada murid
3. Guru meminta murid membuat kesimpulan atau rumusan
1.  Murid menjawab soalan kuiz
2.  Semua murid melibatkan diri dalam kuiz
3.  Wakil murid dari setiap kumpulan membuat rumusan tentang pengelasan yang dibuat
Strategi / teknik:
Soal – jawab

5 comments:

 1. wahhh , blog sngt menarik dan cantik .tinggal untuk tambah post saja.

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Replies
  1. Terima kasih , awak sentiasa mengikuti perkembangan blog saya . ^_^

   Delete